The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama

The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama

The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama Road 1701
Manama (BH)

Como chegar lá?

The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama
Road 1701 Manama (BH)

Próximos eventos em The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama

World Renewable Energy Congress & Exhibition 2024
World Renewable Energy Congress & Exhibition 2024
De a
Centro De Congressos Do Instituto Superior Técnico
Manama, Barém
Energia, Geração de Energia, Energia Solar, Energia Renovável, Energia Eólica, meio ambiente, energias renováveis