Grand Prince Hotel New Takanawa

Grand Prince Hotel New Takanawa

Grand Prince Hotel New Takanawa 3 Chome-13-1 Takanawa, Minato-ku, Minato-ku, TOkyO-to 108-8612
Tóquio (JP)

Como chegar lá?

Grand Prince Hotel New Takanawa
3 Chome-13-1 Takanawa, Minato-ku, Minato-ku, TOkyO-to 108-8612 Tóquio (JP)